រឿងទើបបង្ហោះថ្មីៗ :

បុព្វេសន្និវាស
សង្រ្គាមបេះដូងអ្នកប្រដាល់
ម្ទេសហឹរ ប៉ះអំបិលប្រៃ
ល្បិចស្នេហ៏ បញ្ឆោតបេះដូង
ផ្ការីកក្រោម ផ្ទៃពពកវិល
និស្ស័យស្នេហ៍កម្មព្រះភូមិ
បំភ្លេចមិនបាន
សុបិន្ត បុស្បា
ទឹកភ្នែកនាងទាសី
មន្តស្នេហ៍លេខា កំពូលសម្រស់
សុរិយា អស្តង្គត
ស្នេហាក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀង
កំណើតស្នេហ៍ ក្បែរឆ្នេរសមុទ្រ
ជីវិតកវី ដែនដីជំរុំចិត្ត
ប្រពន្ធចុង និង ប្រពន្ធដើម